Rezultati ispita iz predmeta Historija religija

887

Rezultati ispita iz predmeta Historija religija:

1. HB 140027 – 5

2. HB 140075 – 7

3. HB 140130 – 6

4. HB 140141 – 5

5. HB 140186 – 8

6. HB 140074 – 8

7. HB 140046 – 7

8. HB 140026 – 6

9. HB 140132 – 6

10. HB 140049 – 6

11. HB 140081 – 5

12. HB 140084 – 6

Upis ocjena je u ponedjeljak u 12 h, u dekanatu fakulteta.