Položili:

  1. HB120101  6

Usmeni ispit će se održati u petak, 12. 7. 2019. godine, u 9h, u kabinetu Odsjeka za bosanski jezik i književnost.

doc. dr. Irma Marić