Rezultati ispita iz predmeta Južnoslavenska književnost III i Južnoslavenska književnost IV

800

Pismeni dio ispita iz predmeta Južnoslavenska književnost IV položili su:

  1. HB 150 083
  2. HB 120 048

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 14.7.2017. s početkom u 10:30h.

Pismeni dio ispita iz predmeta Južnoslavenska književnost III niko nije položio. Zainteresirani studenti na uvid mogu dobiti svoje pismene radove u petak, 14.7. u 10:30h.