Rezultati ispita iz predmeta Morfologija I (23.01.2017.)

795

Rezultati ispita iz Morfologije I,

održanog 23.01.2017. godine:

REDNI BROJINDEXOCJENA
1HB150069teorija 10, reč. 9
2HB150091teorija 6, reč. 8
3HB150118teorija 8, reč. 5
4HB150070teorija 5, reč. 5

Studenti koji nisu položili jedan dio ispita, taj dio polažu na narednom roku, a ispit su obavezni prijaviti.

Upis ocjena je u ponedjeljak, 30.01. u 10:00 h u kabinetu asist. Studenti koji nisu položili u isto vrijeme mogu pogledati radove.

Mostar, 26.01.2017. godine