Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost II

Položili su:

HB150029  8

HB150057  6/7

HB150125  6

Usmeni ispit I konsultacije (uvid u radove) održat će se u utorak, 2. 7. 2019. u 10h, u kabinetu profesora.

doc.dr. Irma Marić