Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

417

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

  1. HB150019   5
  2. HB160117   5
  3. HB 160075   5/6
  4. HB 160030   6
  5. HB 160098   5/6

 

Usmeni ispit i konsultacije će se održati u petak, 31. 8. 2018. godine, u kabinetu profesorice.