Pismeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja (II godina Odsjeka za komunikologiju) niko nije položio.

Konsultacije su u četvrtak, 30.1.2020. godine u 12h, u Sali za sastanke.

Doc.dr. Irma Marić