Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

727

Rezultati ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

 

Položili su:

 

1. HB160041

2. HB 160110

 

Uslovno su položili:

 

1. HB160096

2. HB170101

3. HB160114

 

Usmeni dio ispita je u srijedu (28.2) u 12h, u kabinetu profesora.

U istom terminu, na konsultacije se pozivaju studenti s brojem indeksa HB160030 i HB160099.

dr.sc. Irma Marić