Rezultati ispita

Fonetiku i fonologiju njemačkog jezika su položili:

170-059 – 5/6

Frazeologiju je položio:

170088 – 9

Opću lingvistiku su položili:

150114 – 5/6

160014 – 6

Upis ocjena i uvid u radove u ponedjeljak, 1.10. u 9:30h u kabinetu Odsjeka za njemački jezik i književnost.