Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Književnost BiH od 1918.do 1945.godine
Prvi dio gradiva – ekspresionizam
HB 150 091 5/6
HB 150 157 7
Drugi dio gradiva niko nije položio.

Studenti koji su uspješno položili pismene dijelove ispita mogu pristupiti usmenom dijelu ispita koji će se održati u srijedu, 24.1.2018.godine s početkom u 12h, učionica br.1.