1. HB 160 023 – 10

2.HB 160 012 – 10

3. HB 160 096 – 8

4.HB 150 130 – 8

5. HB 160 075 – 9

6.HB 160 081 – 8

7. HB 150 018 – 5

8.HB 160 117 – 5

Napomena: Upis ocjena i uvid u radove je sutra 19.7. u 10h u kabinetu predmetne profesorice.

Doc.dr. Semina Ajvaz