1.HB 160 104 – 9

2. HB 160 088 – 10

3. HB 160 012 – 8

4. HB 160 009 – 5

5.HB 160 096 – 5

6. HB 160 099 – 5

7.HB 160 065 – 5

8. HB 160 098 – 5

9. HB 150 130 – 5

10. HB 150 019 – 5

Napomena 1: Upis ocjena je 25.1.2019. u 10h

Napomena 2: Studenti koji su bili spriječeni zbog vremenskih neprilika da pristupe ispitu, naknadni rok održat će se 28.1. u 11h.

 

Doc.dr. Semina Ajvaz