Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta “Osnovi ekonomije” održanog 13.9.2017. godine

636

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta

„OSNOVI EKONOMIJE“

održan dana 13.9.2017.god.

 

Pismeni dio ispita su položili:

 

 

  1. Mirza Balalić           7
  2. Kenan Mravić          6
  3. Anela Vejzović         6
  4. Ajla Salčin               5/6 (uslovno)
  5. Bojana Ivanišević   5/6  (uslovno)

 

 

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

 

Kandidati koji su pismeni ispit položili uslovno dužni su pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni ispit, upis ocjena i uvid u radove: 15.9.2017.g. u 9 sati (kabinet predmetnog nastavnika).

 

 

 

 

14.9.2017.g.                                                                                Predmetni nastavnik

prof. dr Adil Trgo