Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Svjetska književnost III – prva polovina XX vijeka

704

Pismeni dio ispita niko nije položio. Zainteresirani studenti mogu na uvid dobiti svoje pismene radove u srijedu, 6.9.2017. godine u 10h u kabinetu predmetne profesorice.