Pismeni dio ispita položili su:

 1. HM190005
 2. HM190014
 3. HM190009
 4. HM190006
 5. HM190029
 6. HM190004
 7. HM190036
 8. HM190017
 9. HM190021
 10. HM190011
 11. HM190030

Usmeni ispit (i konsultacije) i upis ocjena je u četvrtak, 30.1.2020. godine u 12h, u Sali za sastanke.

doc.dr. Irma Marić