Rezultati pismenog ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I

Položili su:

HB150004  9

HB150016  6/7

Usmeni ispit i konsultacije održat će se u petak, 1.2.2019. godine u 9h, u kabinetu profesora.