Položili su:

1. HB160032

2. HB160088

3. HB160049

4. HB160043

5. HB160034

6. HB160012

7. HB160104

8. HB160081

9. HB160065

10. HB160009

Uslovno su položili:

1. HB160023

2. HB160069

3. HB160004

Usmeni ispit i konsultacije održat će se u petak, 16.2.2018. godine u 11h, u kabinetu profesora.

doc.dr. Irma Marić