Rezultati Prvog parcijalnog testa iz predmeta “Osnovi ekonomije”

854

Rezultati testa održanog 7.12.2016. godine. Uvid u radove studenti mogu ostvariti 14.12.2016.g. (nakon vježbi) na Ekonomskom fakultetu.

RBBroj indeksaBroj bodova (max. 40)
1HB14007527
2HB14000422
3HB14004918
4HB14007317,5
5HB14008116,5
6HB14003516
7HB14002715,5
8HB14016211,5
9HB14008411
10HB14018610,5
11HB14003910,5
12HB14014110
13HB1401496
14HB1400505

NAPOMENA: Svi studenti mogu pristupiti II parcijalnom testu neovisno o broju ostvarenih bodova na I parcijalnom testu.

Predmetni nastavnik
prof. dr. Adil Trgo