Pored redovnog septembarskog ispitnog roka, u prilogu je i raspored za dodatni ispitni rok koji je na zahtjev Unije studenata odobren od strane Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Dodatni rok se prema Odluci Upravnog odbora Univerziteta plaća u skladu sa Odlukom.