Septembarski ispitni rokovi – Master studij Komunikologija

748

Rokovi za master studij Komunikologije:

  • 21.9. Matodologija komunikoloskih nauka u 10 sati;
  • 28.9. Teorija i praksa odnosa s javnoscu u 10 sati;
  • 23.9. Vještine komuniciranja u 10h;
  • 29.9. Savremena reklama u 10h;
  • 22.9. Mediji i javnost u 13h;
  • 30.9. Historija evropskih integracija u 11h;