Septembarski ispitni rokovi – Odsjek za historiju

719

ODSJEK HISTORIJA (PRVI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK

OBAVEZNI PREDMETI
1Uvod u historijsku nauku16.09. u 10 h
2Opća historija starog vijeka I14.09. u 12 h
3Arheologija I18.09. u 10 h
4Psihologija29. 9. u 10 h
Nastavnički fakultet
Kabinet 206.
5Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik I1.09. u 10 h


ODSJEK HISTORIJA (DRUGI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija starog vijeka II15.09. u 12 h
2Arheologija II18.09. u 10 h
3Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik II23.09. u 10 h
4Pedagogija
5Latinski jezik04.09. u 10 h
IZBORNI PREDMETI
1Arapski jezik I31.08. u 10 h
2Norma i kultura4.09. u 12 h
3Sociologija10.09. u 10 h


ODSJEK HISTORIJA (TREĆI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija srednjeg vijeka od V do XI st.16.09. u 10 h
2Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku do XI st.17.09. u 11 h
3Historije Bosne u srednjem vijeku do XI st.18.09. u 9 h
4Pomoćne historijske nauke I09.09. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1Informatika07.09. u 10 h
2Historija religija I14.09. u 12:30 h
3Arapski jezik II1.09. u 10 h


ODSJEK HISTORIJA (ČETVRTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK

OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija srednjeg vijeka od XII do XV st.16.09. u 10 h
2Historija jugoistočne Evrope u srednjem vijeku od XII do XV st.17.09. u 11 h
3Historije Bosne u srednjem vijeku od XII do XV st.18.09. u 9 h
4Pomoćne historijske nauke II21.09. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1Arapski jezik III31.88. u 10 h
2Historija religija II14.09. u 12:30 h
3Interkulturalno razumjevanje i ljudska prava19.09. u 12:00


ODSJEK HISTORIJA (PETI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija novog vijeka

(do 1648)
17.09. u 16 h
2Jugoistočna Evropa pod mletačkom i habsburškom vlašću do 1918. godine02.09. u 10 h
3Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (do1606)18.09. u 9 h
4Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (do 1580)07.09. u 10 h
IZBORNI PREDMETI
1Njemački jezik I11.09. u 10 h
2Engleski jezik I08.09. u 8:30 h
3Arhivistika10.09. u 11 h


ODSJEK HISTORIJA (ŠESTI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija novog vijeka

( 1648-1789 )
Pismeni: 16.09. u 10 h

Usmeni: 17.09. u 16 h
2Jugoistočna Evopa u osmanskom periodu (1606-1791)Pismeni: 16.09. u 11 h

Usmeni: 18.09. u 9 h
3Bosanski ejalet (1580-1791)07.09. u 10 h
4Historija BiH u XIX st (do 1878)03.09. u 10 h
IZBORNI PREDMETI
1Arhivska praksa11.09. u 11 h
2Engleski jezik II22.09. u 8:30 h
3Njemački jezik II14.09. u 10 h


ODSJEK HISTORIJA (SEDMI SEMESTAR)

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija novog vijeka

(1789-1918)
14.09. u 13:30 h
2
Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941.)
17. 9. u 10 h
3
Historija BiH u sastavu A-U monarhije
16.09. u 10 h
4Metodika nastave historije I22.09. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1Civilizacija VB2.09. u 10:30 h
2Historija umjetnosti
3
Bosanskohercegovačka književnost XX vijeka
14.09. u 10 h


ODSJEK HISTORIJA – OSMI SEMESTAR ŠKOLSKA 2013/2014.GODINA

R. Br.PREDMETIPRVI ROKDRUGI ROK
OBAVEZNI PREDMETI
1Opća historija savremenog doba14.09. u 13:30 h
2Historija socijalističke Jugoslavije (do 1992)18.09. u 10 h
3Historija BiH u južnoslavenskim državnim okvirima10.09. u 11 h
4Metodika nastave historije II22.09. u 11 h
IZBORNI PREDMETI
1Civilizacija SAD04.09. 10:30 h
2Historija evropskih integracija3.09. 11 h