Septembarski ispitni rokovi – Odsjek za turski jezik i književnost

712

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ISPITNI ROKOVI SEPTEMBAR 2015.

NAZIV PREDMETA1.TERMIN2.TERMIN
1.GODINA – PRVI SEMESTAR
Bosanski, hrvatski, srpski jezik I1.09. u 10 h Amfiteatar
Uvod u književnost2.09. u 10 h
Uvod u lingvistiku11.09. u 11:30 h
Fono-taktične vježbe08.09. u 10 h
Turska historija I10.09. u 10 h
Turski jezik I09.09. u 13 h
1. GODINA – DRUGI SEMESTAR
Bosanski, hrvatski, srpski jezik II23.09. u 10 h Amfiteatar
Interpretacija književnog djela08.09. u 10 h
Turska historija II14.09. u 10 h
Turski jezik II09.09. u 13 h
IZBORNI PREDMETI
Arapski jezik I31.08. u 10 h
Norma i kultura b, h, s jezika04.09. u 12 h
Pisanje na turskom jeziku16.09. u 12 h
Prve sufije u turskoj književnosti10.09. u 14 h
Sociologija10.9. u 10 h Amfiteatar
2.GODINA – TREĆI SEMESTAR
Psihologija29.09. u 10 h Učionica 206. Nastavnički fakutlet
Osmanski turski I11.09. u 13:30 h
Turska historija III17.09. u 10 h
Turski jezik III10. 09. u 12 h
IZBORNI PREDMETI
Arapski jezik II

01.09. u 10 h
Balkanska književnost za vrijeme osmanske vladavine15.09. u 13:30 h
Historija BiH I16.09. u 10 h
Osnovi informatike7.9. u 10 h Kabinet iznad Studentske službe
2. GODINA – ČETVRTI SEMESTAR
PedagogijaAmfiteatarAmfiteatar
Osmanski turski II11.09. u 13:30 h
Turska historija IV21.09. u 10 h
Turski jezik IV10.09. u 12 h
IZBORNI PREDMETI
Arapski jezik III31.08. u 10 h
Historija BiH II18.09. u 10 h
Institucije u osmanskom carstvu14.09. u 14 h
Interkulturalno razumijevanje I ljudska prava19.09. u 12.00
3. GODINA - PETI SEMESTAR
Divanska književnost I09.09. u 10 h
Teorija prevođenja11.09. u 11:30 h
Osmanski turski III15.09. u 10 h
Turski jezik V07.09. u 12 h
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik I08.09. u 8:30 h Amfiteatar
Njemački jezik I11.09. u 10h PA 2
Poezija Junus Emrea i Mevlana Dželaludina Rumija08.09. u 14 h
3. GODINA - ŠESTI SEMESTAR
Divanska književnost II09.09. u 10 h
Nova turska književnost I10.09. u 10 h
Osmanski turski IV15.09. u 10 h
Turski jezik VI07.09. u 10 h
IZBORNI PREDMETI
Engleski jezik II22.09. u 8:30 h Amfiteatar
Njemački jezik II14.09. u 10 h PA2
Turski dijalekti14.09. u 14 h