ODSJEK KOMUNIKOLOGIJA – Master (II ciklus)

ISPITNI ROKOVI  – SEPTEMBAR

NAZIV PREDMETA TERMIN
Vještine komuniciranja 18.9. u 13h
Savremena reklama 20.9. u 10h
Teorija i praksa odnosa s javnošću 21.9. u 10h
Mediji i javnost 19.9. u 10h
Historija evropskih integracija po dogovoru sa prof.
Metodologija naučnog rada 22.9. u 10h