Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalaze septembarski ispitni rokovi za sve studente I i II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini.
Predaja prijava za septembarski ispitni rok vršit će se od 21.08.2019. do 23.08.2019. godine.
I termin – 26.08. – 07.09.2019. godine
II termin – 09.09.2019. – 21-09.2019. godine (dodatni rok – uz plaćanje)

Studenti koji žele prijaviti ispite u drugom ispitnom terminu, obavezni su uz prijavu dostaviti i uplatnicu:

Prvi ciklus studija /dodiplomski studij

80 KM, svrha doznake:H4131- Polaganje ispita na I ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro račun 1610200000290710, primalac Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Drugi ciklus studija /diplomski studij

80 KM, svrha doznake:H4132- Polaganje ispita na II ciklusu u dopunskim rokovima-po ispitu, žiro račun 1610200000290710, primalac Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI DAN ODNOSNO POLAGATI ISTI DAN.

Septembarski ispitni rokovi 2019. godine – Odsjek za bosanski jezik i književnost
Septembarski ispitni rokovi 2019. godine – Odsjek za engleski jezik i književnost..
Septembarski ispitni rokovi, 2019 godine – Odsjek za Historiju
Septembarski ispitni rokovi 2019. godine – Odsjek za komunikologiju
Septembarski ispitni rokovi 2019. godine – Odsjek za njemački jezik i književnost.doc
Septembarski ispitni rokovi 2019. godine – odsjek za turski jezik i književnost