Slovo o Mostaru

399

Fakultet humanisitčkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru organizuje 5. međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Slovo o. Ove godine u pitanju je Slovo o Mostaru. Konferencija će se održati u Mostaru  20. i 21.10. 2021. godine na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. (od 9.30 sati). Suorganizator ovogodišnjeg skupa je Regionalno društvo BZK „Preporod“ Hercegovina. Organizacijom ove konferencije Fakultet humanističkih nauka nastavlja sa tradicijom istraživanja hercegovačkih tema. Do sada smo organizovali četiri skupa i objavili četiri zbornika radova („Slovo o Maku Dizdaru“, „Slovo o A. B. Šimiću, Z. Džumhuru i A. Šantiću“, „Slovo o Hamzi Humi“, „Slovo o Aliji i Isakoviću i Mirku Kovaču“).

Naučni skup Slovo o Mostaru će raditi u dvije sekcije: 1. Historija, etnologija i kulturna baština, te 2. Filologija.

Na skupu će učestvovati 65 naučnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Rumunije. Neke od tema o kojima će se raspravljati su:

-Narodni život i običaji mostarskog kraja (narodna književnost, tradicijska muzika, igre i kola, narodna veselja, narodna nošnja, narodna privreda, gastronomija, imena i prezimena, imena lokaliteta, naselja i slično). 

– Forme i sadržaji tradicijske kulture Mostara i okoline.

-Status nematerijalne kulturne baštine u obrazovnom sistemu naše zemlje.

-Mapiranje, dokumentiranje, osnaživanje institucija za prikupljanje, obradu i prezentaciju elemenata nematerijalne kulturne baštine

– Jezičke osobine mostarskog kraja.

– Specifična leksika Mostara i okoline

– Jezik i stil mostarskih književnika.

– O suodnosu usmene i pisane tradicije.

– Književni Mostar u 17. vijeku.

– Djela poznatih Mostaraca: Abdurezak Hivzi Bjelevac, Osman Nuri Hadžić, Ivan Milićević, Osman Đikić, Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, Hamza Humo, Alija Nametak, Pero Zubac, Predrag Matvejević, te ostalih autora druge polovine 20. vijeka.

– Recentna književnost Mostara.

– Mostarski motivi i teme u bosanskohercegovačkoj književnosti (Musa Ćazim Ćatić, Skender Kulenović, Ivan Kordić, Ivo Andrić, Zuko Džumhur, Jasmina Musabegović i dr.)

Historija i arheologija; Mostar kroz: antiku, srednji vijek, novi vijek i savremeno doba.