Spisak primljenih kandidata u prvom upisnom roku 2016/2017. godine

1776

KOMISIJA ZA PRIJEM KANDIDATA

Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u prvom upisnom roku) za akademsku 2016/2017. godinu vršit će se od 01.09.2016 godine do 15.09.2016. godine, u vremenu od 10.00 – 12.00 sati.

Za upis je potrebno donijeti:

 1. Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
 2. Dvije slike 4×6
 3. Ljekarsko uvjerenje
 4. Uplatnica –   za redovan studij 200,00 KM (uplata za zimski semestar), šifra H1101
  • za redovan studij uz plaćanje 600,00 KM ( uplata za zimski semestar) šifra H1204
  • za vanredan studij 600,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)šifra H1303
  • uplatu izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710
  • Uplatnica za : Korištenje biblioteke , šifra H2101, uplata 20,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  • Uplatnica za. Članstvo u Uniji studenata, šifra H2102, uplata 10,00 KM, na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  • Uplatnica za: Naknadu za održavanje zgrade i inventara, šifra H2103, uplata 10,00 KM,
 1. NAPOMENA: Obavezno upisivati šifre prilikom vršenja uplata
 2. Na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Na osnovu člana 90. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta je na sjednici održanoj 12.7.2016. godine donijelo sljedeću

ODLUKU

 1. Usvaja se rang lista kandidata za upis na prvu (I) godinu Prvog ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini-prvi upisni rok.

Lista kandidata po pojedinim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka:

ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

R. br.Ime (Ime oca) prezimeStatus
1Amina (Nedžad) Grcićredovan
2Merima (Ramiz) Šutaredovan
3Zerina (Emir) Osmanovićredovan
4Sanela (Almedin) Tufekčićredovan
5Ibrahim (Izudin) Marićredovan
6Melisa (Ibro) Memićredovan
7Amra (Esad) Brkićredovan
8Amar (Emin) Husnićredovan
9Irfan (Tarik) Mahmutagićredovan
10Amira (Rasim) Lulićredovan
11Haris (Sinan) Mezitredovan
12Omer (Munib) Zecredovan
13Bakir (Dervo) Džihoredovan
14Mirza (Amer) Čamoredovan
15Merima (Nazif) Imamovićredovan
16Aner (Semir) Kaminićredovan
17Benjamin (Enver) Ibruljredovan
18Lidija (Ljubomir) Šarićvanredan
19Radoslav (Ivica) Šimunović vanredanvanredan

ODSJEK ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R. br.Ime (ime oca) prezimeStatus
1Alema (Esad) Bobar redovan
2Mirza (Asi) Milavićredovan
3Zilha (Senaid) Šupčićredovan

ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R. br.Ime (Ime oca) prezimeStatus
1Kurić (Dino) Amnaredovan
2Šarić (Enver) Sanjaredovan
3Maksumić (Munib) Nejlaredovan
4Marić (Alija) Admiraredovan
5Ramić (Edo) Dženanaredovan
6Drljević (Semir) Azraredovan
7Tojaga (Omer) Vedadredovan
8Trkić (Emir) Melisaredovan
9Mehmedović (Nedžad) Alminaredovan
10Topalović (Sabahudin) Almasaredovan
11Gosto (Ahmo) Esmaredovan
12Raljević (Zlatko) Emanredovan
13Čolaković (Ramo) Imranredovan
14Neziri (Merselj) Jasinredovan
15Baralija (Senad) Adilredovan
16Zlomužica (Mumin) Aminaredovan
17Macić (Šeho) Vedadredovan
18Burić (Ilijas) Edinredovan
19Čelebić (Sead) Amarredovan
20Radišić (Vlado) Marjanavanredan
21Mistrić (Fuad) Amaravanredan

ODSJEK ZA TURSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R. br.Ime (ime oca) prezimeStatus
1Amina (Ibrahim) Penavaredovan
2Enida (Osman) Husnić redovan
3Amila (Vahid) Kupusijaredovan
4Marija (Miro) Begićredovan
5Saira (Ibrahim) Čolakovićredovan
6Inesa (Medih) Brekaloredovan
7Amina (Hilmo) Mezitredovan
8Amna (Tarik) Bijedićredovan
9Aida (Senad) Batlakredovan
10Medina (Safet) Čauševićredovan
11Merima (Azer) Dumporredovan
12Emina (Dževad) Mušićredovan
13Madžida (Halil) Husnićredovan
14Azemina (Salko) Husnićredovan
15Selma (Izet) Bamburredovan
16Amila (Senad) Čustovićredovan
17Ali Kamer (Ozbejin) Aksoyredovan
18Amila (Esad) Merzićredovan

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

R. br.Ime (ime oca) prezimeStatus
1Azra (Atilla) Aksoj redovan
2Nejla (Sami) Tanovićredovan
3Fatima (Kasim) Omerikaredovan
4Fatima (Kasim) Omerikaredovan
5Hasija (Mehmed) Vreboredovan
6Amila (Esad) Omerovićredovan
7Amila (Esad) Omerovićredovan
8Adis (Safet) Turkićredovan
9Ismar (Senadin) Turkovićredovan
10Asim (Hasan) Trbonjaredovan
11Vedad (Šemsudin) Nazdrajićredovan
12Amina (Mušo) Herićvanredan
13Selma (Senad) Tufekčijavanredan
14Zanin (Ćamil) Mešićvanredan
15Vedran (Ramo) Maksumićvanredan

ODSJEK ZA HISTORIJU

R. br.Ime (ime oca) prezimeStatus
1Amila (Džemal) Mujan redovan
2Selma (Mirzo) Kazazredovan
3Asmira (Alija) Marić redovan
4Nedim (Salko) Isićredovan
5Faris (Amela) Lavićredovan
6Irhad (Mehmed) Marićredovan
7Elvedin (Ezeldin) Šunjeredovan
8Emana (Semir) Begovićredovan
9Matea (Miroslav) Aničićredovan
10Esmin (Ermin) Hadžićredovan
11Ivana (Miroslav) Kožulredovan

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan Fakulteta humanističkih nauka
“Prof. dr. Adnan Velagić”