Spisak primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2015/2016.

1412

Odsjek Komunikologija

Spisak studenata koji su primljeni u prvom upisnom roku na studij Komunikologije, akademska 2015/2016:

REDOVAN STUDIJ:

 1. Jasmina Puce
 2. Amina Brekalo
 3. Melisa Kovačević
 4. Enis Kovačević
 5. Irma Dostović
 6. Azra Zatega
 7. Nermana Suša
 8. Goran Pehar
 9. Nermin Gosto
 10. Selma Padalović
 11. Nikolina Mučibabić
 12. Elmedin Kovačević
 13. Adela Ivković
 14. Tarik Šubara
 15. Senada Šafro
 16. Muamer Zukanović
 17. Anela Husnić
 18. Mia Đermanović
 19. Ajdin Drežnjak
 20. Branka Stanić
 21. Anesa Ćušić
 22. Đani Đulep
 23. Matko Penjah
 24. Dejan Oručević
 25. Mahira Memić
 26. Ajdin Pizović
 27. Abdulah Širbegović

VANREDNI STUDIJ:

 1. Alan Džiho

ODSJEK HISTORIJA

Spisak kandidata primljenih na Odsjek za historiju u prvom upisnom roku 2015/2016. godine:

 1. Aldijana Balalić
 2. Amina Skorupan
 3. Nedim Nožić
 4. Goran Pehar
 5. Amar Maksumić
 6. Adela Nuhanović
 7. Haris Falan
 8. Aldijana Gutošić
 9. Ibrahim Ratkušić
 10. Adis Bilal
 11. Jasmin Salčin
 12. Edin Kobiljar
 13. Mateo Perić

Odsjek Turski jezik i književnost

Spisak kandidata primljenih na Odsjek za turski jezik i književnost na prvom upisnom roku 2015/2016.godine:

 1. Salema Drljević
 2. Ilhana Balavac
 3. Amina Ljevo
 4. Sanida Tinjak
 5. Amila Kukić
 6. Mejrema Žujo
 7. Alma Basarić
 8. Nejra Cerovina
 9. Anela Omeragić
 10. Selma Kurtović
 11. Yelek Ildeniz
 12. Selma Macić
 13. Mirha Drljević
 14. Amila Tucaković
 15. Igor Pintarić
 16. Nihad Veljković
 17. Emir Kadrić
 18. Almedina Čaluk
 19. Đemal Bušatlić
 20. Ida Sakić
 21. Elma Karić
 22. Zijad Cokoja
 23. Elvira Vejzović

Odsjek Engleski jezik i književnost

Spisak studenata primljenih na Odsjek za engleski jezik i književnost na prvom upisnom roku 2015/2016:Azer Vejzović

  1. Azer Vejzović
  2. Edina Čekić
  3. Tina Marić
  4. Šejma Alihodžić
  5. Asja Čokalović
  6. Merima Bećirović
  7. Farooq Mulać
  8. Altaira Turković
  9. Almina Verget
  10. Amer Čakširan
  11. Azra Hadžihajdić
  12. Amina Omanović
  13. Belmin Đulić
  14. Lejla Droce
  15. Antonio Petković
  16. Azra Mahmuti

Kandidati koji su se prijavili na odsjeke Bosanski jezik i književnost, odsjek Njemački jezik i književnost i odsjek Kulturno-historijsko naslijeđe u turizmu bit će naknadno obaviješteni o prijemu na navedene studije.

Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u prvom upisnom roku) za akademsku 2015/2016. godinu vršit će se od 09.07.2015. godine do 15.07.2015. godine, u vremenu od 10:00 – 12:00 sati.

Za upis je potrebno donijeti:

 1. Indeks i upisni materijal (uredno popunjen ), kupuje se u zgradi Rektorata, cijena 30,00 KM
 2. Dvije slike 4×6
 3. Ljekarsko uvjerenje
 4. Uplatnica –   za redovan studij 200,00 KM (uplata za zimski semestar)
  • za redovan studij uz plaćanje 600,00 KM ( uplata za zimski semestar)
  • za vanredan studij 600,00 KM (uplata za prvu ratu školarine)
  • uplatu izvršiti na ž.r. Fakulteta humanističkih nauka broj:1610200000290710

1. Uplatnica za (biblioteku, uniju studenata, održavanaje zgrade i inventara) u iznosu od 40,00 KM, uplaćuju svi upisani studenti na ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.