Stipendijski program ”Stipendium Hungaricum”

738

Poziv za podnošenje aplikacija za dodjelu stipendija po osnovu stipendijskog programa ”Stipendium Hungaricum” za akademsku 2017/2018 godinu. Više o programu vidjeti ovdje