Mustafa Tanović
Gramatika engleskog jezika

Mustafa Tanović
Morfologija njemačkog jezika

Edina Špago-Čumurija
Selimović u engleskom

Elvira Ćemalović-Dilberović
Politički diskurs u Bosni i Hercegovini

Belma Šator, Memnuna Hasanica
Njemačko-bosanski poslovični rječnik

Muhamed Šator
Bosanski/hrvatski/srpski jezik u BiH do 1914.

Dijana Hadžizukić
Prilozi proučavanju srpske knjiženosti u BiH

Belma Prndelj-Šator
Zoonimska sastavnica frazema kojima se opisuju čovjekove osobine

Adnan Velagić
Historija monarhističke Jugoslavije (1918-1941)

Adnan Velagić
Hercegovački muslimani u koncepcijama četničkog pokreta (1941-1945)

Safet Sarić
Mulabdić (istraživanja)

Elbisa Ustamujić
Selimović (istraživanja)

Elbisa Ustamujić
Tekst i analiza (istraživanja)

Amir Humo
Upton Sinclair (istraživanja)

Safet Sarić
Osman Aziz

Mirjana Popović
Politička terminologija

Selma Raljević
Faulkner i Selimović su bili ovdje: modernizam, otuđenje i dezintegracija

Adnan Velagić
Na užarenom kamenu: Hercegovina u XIX i XX stoljeću (studije i članci)