Studijski programi na Fakultetu humanističkih nauka za ak. 2018/2019.

5257

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru ove godine upisuje studente na šest studijskih programa na prvom ciklusu studija (dodiplomskom) i šest studijskih programa na drugom ciklusu studija (master).

U sklopu prvog ciklusa studija moguće je upisati: Historiju i međunarodne odnose, Bosanski jezik i književnost, Njemački jezik i književnost,  Engleski jezik i književnost, Turski jezik i književnost, Komunikologiju.

Na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka uveden je studijski koncept po principu 4 + 1, što praktički znači da student, nakon položenih ispita u prve četiri godine i odbranjenog završnog rada, ima pravo na visoku stručnu spremu i upis na drugi ciklus, tj. na master studij.

U sklopu drugog ciklusa studija moguće je upisati: Bosanski jezik i književnost, Historiju BiH, Njemački jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Turski jezik i književnost i Komunikologiju.

Završetkom drugog ciklusa studija stječe se titula magistra iz neke od navedenih oblasti.

Fakultet humanističkih nauka predstavlja akreditovanu visokoškolsku intituciju koja studentima osim redovnih predavanja, konsultacija i ostalih obaveza predviđenih nastavnim planom i programom pruža razne mogućnosti. Posebno ističemo programe međunarodne mobilnosti u kojima smo proteklih godina veoma aktivni (Erasmus+, Mevlana, WUS). Naši studenti su putem programa razmjene posjetili mnoge zemlje i stekli pozitivna iskustva.

U saradnji sa BZK Preporodom – gradsko društvo Mostar obezbjedili smo određeni broj školarina za studente koji upišu Bosanski jezik i književnost, kao i studij Historije i međunarodnih odnosa.

Za više informacija o upisu i studiranju na Fakultetu humanističkih nauka možete se obratiti na:

fhn@unmo.ba

https://www.facebook.com/fhn.edu.ba/?ref=aymt_homepage_panel

ili na telefon: 036 571-359.

PrethodniRezultati ispita iz predmeta Izborne kampanje
SljedećiRezultati iz Frazeologije