Realizacija nastavnog procesa u toku trajanja Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne...

U Sali za sastanke u rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 16.3.2020. godine sa početkom u 9:00 sati je održan radni sastanak povodom realizacije nastavnog procesa u toku trajanja Naredbe Kriznog...

Obavještenje za odbrane završnih i diplomskih radova

Obavještavaju se svi studenti koji će u naredne dvije sedmice braniti završni ili diplomski rad da će odbrana biti održana samo u prisustvu komisije i kandidata.   Dekanat

KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-173/20 od 12.03.2020. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

Informacija o obustavi nastavnog procesa

U skladu s Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, obustavlja se nastavni proces od petka, 13.03.2020. godine u svim osnovnim, srednjim i visokoškolskim ustanovama, kao i rad dječijih vrtića na period...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Danielu Taslidžić Herman

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Danielu Taslidžić Herman Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Bosanska Posavina na razmeđu 19. i 20. stoljeća. Demografske...

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij...

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij završili u 2019

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I i II...

Apsolventski MASTER ROKOVI-HistorijaOvjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj 2019/2020. godini. Januarsko-februarski ispitni rokovi za akademsku 2019/2020. godinu Obavještavaju se svi studenti...

Izmjene i dopune tema za diplomski rad za akademsku 2018/2019. godinu

Odluka, izmjene i dopune tema za diplomski rad 2018 2019. godina

Novi sistem za studente – eUNMO

Obavještavamo studente da je Univerzitet od ove akademske godine prešao na novi sistem za studente i osoblje eUNMO, a koja je bazirana na eUniversity platformi. Unutar eUNMO sistema studenti imaju mogućnost...