Obavještenje za I godinu Historije i međunarodnih odnosa

Nastava iz predmeta Međunarodni odnosi u antičko doba I (V) neće biti održana u petak 20.12. 2019. godine. Studenti će biti blagovremeno obaviješteni o terminu nadoknade predavanja.     Predmetni nastavnik

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj:210-2-725/19 od 11.12.2019. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka...

OBAVJEŠTENJE O OTKAZIVANJU VJEŽBI IZ UVODA U KNJIŽEVNOST I METODOLOGIJE NAUČNOG RADA (četvrtak, 5.12.2019....

Obavještavaju se studenti prve godine Odsjeka za engleski jezik i književnost, Odsjeka za njemački jezik i književnost i Odsjeka za turski jezik i književnost da vježbe iz predmeta Uvod u književnost neće...

Važnost komunikacije i odnosa s javnošću u sektoru turizma

U okviru predmeta Odnosi s javnošću u turizmu studenti  četvrte godine Odsjeka za komunikologiju ugostili su bivše studentice Fakulteta humanističkih nauka koje imaju dugogodišnje iskustvo rada u sektoru turizma. Jasmina Nikšić je...

Prijave na kurs španskog jezika za sve zainteresovane studente Univerziteta “Džemal Bijedić”

Fakultet humanističkih nauka od ove akademske godine organizuje kurs španskog jezika za sve zainteresovane studente Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Kurs će voditi lektorica iz Španije. Možete se prijaviti na e-mail: fhn@unmo.ba...

Obavijest za upis na II ciklus studija – Master studij

Obavijest za upis na II ciklus studija

Rang liste primljenih kandidata na II ciklus studija

U prilogu su rang liste primljenih kandidata na Odsjeku za historiju, Odsjeku za komunikologiju i Odsjeku za bosanski jezik i književnost. U ponedjeljak će biti objavljene rang liste na Odsjeku za engleski...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Edinu Isanović

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Edinu Isanović Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Javni diskurs bosanskohercegovačkih političara na Općim izborima 2014. godine u...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Lulić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Lulić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj korporativne marke i korporativnog identiteta u kreiranju poslovnog ambijenta...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Džulizarku Mislimi

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Džulizarku Mislimi Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Novohistorijski poetički model u romanima Huseina Bašića studentice...