Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Marić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Marić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Čitanje majčinstva i unutrašnjeg harema u Crnom mlijeku Elif Şafak...

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Editu Kevro

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Editu Kevro Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija na temu: Lingvistička koncepcija Gramatike bosanskoga jezika iz 1890. kandidatkinje Edite Kevro, održat će...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ramajanu Nazdraić Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Anglizismen in der Werbesprache. Analyse ausgewählter Werbetexte studentice...

Vrijeme održavanja dodatnog ispitnog roka 02.10.2019. godine

Obavještavaju se studenti koji su prijavili dodatni ispitni rok za srijedu 02.10.2019. godine da će se isti održati u 12:00 sati u kabinetu profesora.

Raspored nastave na I ciklusu studija u akademskoj 2019/2020. (zimski semestar)

Odsjek za bosanski jezik i književnost Odsjek za bosanski jezik i književnost, četvrta godina, 2019-2020, zimski semestar Odsjek za historiju/ Studijski program Historija i međunarodni odnosi Historija i međunarodni odnosi, prva godina, 2019-2020, zimski...

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka

Dodatni ispitni rok za sve studente Fakulteta humanističkih nauka Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj 26.09.2019. godine...

Brucoški sat – utorak 01.10.2019. godine u 11:00 sati

Obavještavaju se studenti prvi put upisani u I (prvu) godinu studija u akademskoj 2019/2020. godini da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u utorak 01.10.2019. godine sa početkom u 11:00 sati,...

Rang lista primljenih kandidata na Prvom ciklusu studija na Odsjecima za engleski jezik i...

Rang lista-Odsjek za engleski jezik i književnost Rang lista- Historija i međunarodni odnosi Rang lista-Odsjek za komunikologiju Rang lista-Odsjek za turski jezik i književnost Obavještenje za upis primljenih kandidata na I ciklus studija u drugom...

Apsolventski ispitni rokovi u akademskoj 2019/2020 godini

Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalaze apsolventski ispitni rokovi za studente I i II ciklusa studija u akademskoj 2019/2020.godini. Predaja prijava za apsolventski ispitni rok vršit će se od 01.10.2019....

VAŽNO – OBAVEZNO POGLEDATI Obavijest za sve studente o plaćanju naknade u iznosu od...

Obavijest za sve studente o plaćanju naknade u iznosu od 30 KM za korištenje informacionog sistema Obavještavaju se SVI STUDENTI da su dužni uz upisninu i upisni materijal donijeti i uplatnicu od 30...