OBAVJEŠTENJE ZA UPIS IMATRIKULACIJE I i II CIKLUSA

Studentima kojima status apsolventa prestaje 31.03.2022. godine, status Imatrikulanta su dužni uplatiti od 01.04.2022. do 15.04.2022. godine. Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit (I ciklus studija) / diplomski ispit (drugi ciklus...

Preuzimanje slika sa promocije održane 19.02.2022. godine

Obavještavamo diplomirane studente da slike sa promocije održane 19.02.2022.godine mogu preuzeti svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 u studentskoj službi Fakulteta humanističkih nauka.

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Mateu Jevrić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Društvene mreže i medijska pismenost u digitalnom dobu za studenticu Mateu Jevrić, održat će se u petak 01.04.2022. godine u 13:00...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Nikolinu Mučibabić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Strateški ciljevi odnosa s javnošću kao imperativi osnaživanja političkog diskursa lokalne izborne scene u entitetu Republika Srpska za studenticu Nikolinu Mučibabić,...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Medinu Memidžan-Pirija

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Fonostilistika stiha u zbirci Nedovršene tuge Huseina Bašića za studenticu Medinu Memidžan-Pirija, održat će se u utorak 22.03.2022. godine u 11:30...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Beu Balta-Manjgo

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Pripovijetke Darija Džamonje za studenticu Beu Balta-Manjgo, održat će se u petak 25.02.2022. godine u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih...

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za studente II ciklusa u akademskoj 2021/2022....

Obavještavaju se svi studenti II ciklusa upisani u akademskoj 2021/2022. godini da su dužni u periodu od 31.01.2022. do 04.02.2022. godine ovjeriti zimski semestar. Studenti NE MOGU PRIJAVITI DVA ISPITA NA ISTI...

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

Svečana promocija i dodjela diploma Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, održat će se u subotu 19.02.2022. godine sa početkom u 12:00 sati u Amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka.  Mole se...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ajlu Begić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Književna prezentacija rata u Bosni i Hercegovini  (1992-1995) u romanima Slavenke Drakulić i Ivice Đikića studentice Ajle Begić, održat će se...

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I ciklusa u akademskoj...

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I  ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2021/2022. godini da su dužni u periodu od 17.01.2022....