Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Nikolinu Mučibabić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Strateški ciljevi odnosa s javnošću kao imperativi osnaživanja političkog diskursa lokalne izborne scene u entitetu Republika Srpska za studenticu...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Medinu Memidžan-Pirija

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Fonostilistika stiha u zbirci Nedovršene tuge Huseina Bašića za studenticu Medinu Memidžan-Pirija, održat će se u utorak 22.03.2022. godine...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Beu Balta-Manjgo

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Pripovijetke Darija Džamonje za studenticu Beu Balta-Manjgo, održat će se u petak 25.02.2022. godine u 12:00 sati u Amfiteatru...

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za studente II ciklusa u akademskoj 2021/2022....

Obavještavaju se svi studenti II ciklusa upisani u akademskoj 2021/2022. godini da su dužni u periodu od 31.01.2022. do 04.02.2022. godine ovjeriti zimski semestar. Studenti NE...

SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

Svečana promocija i dodjela diploma Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, održat će se u subotu 19.02.2022. godine sa početkom u 12:00...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ajlu Begić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Književna prezentacija rata u Bosni i Hercegovini  (1992-1995) u romanima Slavenke Drakulić i Ivice Đikića studentice Ajle Begić, održat...

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I ciklusa u akademskoj...

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I  ciklusa u akademskoj 2021/2022. godini Obavještavaju se svi studenti upisani u akademskoj 2021/2022. godini da...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Dževadetu Tucaković

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Poetika svjedočenja u prozi Emira Suljagića i Muhidina Šarića studentice Dževadete Tucaković, održat će se u ponedjeljak  27.12.2021. godine u...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Selmu Aškraba

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Koncept knjige u romanu ˝Imotski kadija˝ Irfana Horozovića  studentice Selme Aškraba, održat će se u ponedjeljak  27.12.2021. godine u 12:00...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Ajdina Drežnjaka

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Strategije i taktičke političke komunikacije u kriznim situacijama i očuvanje pozitivnog imidža političkih subjekata  studenta Ajdina Drežnjaka, održat će se...