Usmeni ispit iz predmeta Južnoslavenska književnost III i IV

Usmeni ispit iz predmeta Južnoslavenska književnost III i IV održat će se u ponedjeljak, 28.11.2016. u 12.00 sati.

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amile Grebović

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amile Grebović pod naslovom Saradnja škole i porodice i njena refleksija na uspjeh u upravljanju školom održat će se u četvrtak, 13.4.2017. godine u 11:00 sati u...

Junsko-julski ispitni rokovi – Odsjek za njemački jezik i književnost

JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK BOLONJA-NASTAVNI PLAN 2014/2015 ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (PRVI SEMESTAR) ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (DRUGI SEMESTAR) ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (TREĆI SEMESTAR) ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I...

Odluka Nastavno-naučnog vijeća koja se odnosi na član 261. stav 2. Statuta

Na osnovu Odluke broj: 101 -L277115, od 1.10.2015. godine Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta na 10. sjednici, održanoj dana 4.11 .2015. godine, donijelo je ODLUKU Student upisan na dodiplomski...

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija

Odbrana završnog rada na II ciklusu studija kandidatkinje Fahrije Leskovci pod naslovom Historija kao parabolički okvir za priču u romanima „Ugursuz“ i „Karabeg“ Nedžada Ibrišimovića održat će se u petak, 23.12.2016....

Obavijest za prijavu ispita

Obavještavaju se studenti da prijavu ispita za sepetembarski ispitni rok mogu izvršiti od 25.08.2015. do 28.08.2015. godine.

Obavještenje o uplati za diplomu I i II ciklusa studija i naučnog stepena magistra...

Obavijest o uplati za diplomu Obavještavaju se studenti koji su završili studij I i II ciklusa studija u 2015. godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 30.01.2016. godine...

Usmeni ispit iz Književnosti BiH IV

Pismeni dio ispita iz Knjizevnosti BiH IV / Savremene književnosti BIH održat će se u utorak, 27.10.2015.godine s početkom u 12h (učionica FHN IV) umjesto u petak, 23.10.2015. u 12h.

Odsjek za komunikologiju – dodatni rok – zimski semestar, juli 2017. godine

  UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU   Julski ispitni rokovi za akademsku 2016/2017. godinu I ROK I GODINA ECTS datum vrijeme sala PREDAVAČ Engleski jezik I 5 12.07 u12h - doc. dr.Aida Džiho Šator Bosanski, Hrvatski, Srpski I 5 doc. dr. Edim Šator Opća komunikologija 8 3.7. u 10h broj...

Nastava iz predmeta Uvod u književnost

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz predmeta Uvod u književnost biti održana u subotu, 24. oktobra 2015. godine, s početkom u 10:30h u amfiteatru Fakulteta. Prisustvo nastavi za redovne studente...

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI