Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Selmu Repeša

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu  Medijske slobode, sloboda govora i prava novinarske profesije u Bosni i Hercegovini  studentice Selme...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Amru Elezović

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu  Martin Luthers Bedeutung für die deutsche Sprache  studentice Amre Elezović, održat će se u petak 29.10.2021. godine u 12:00...

Slovo o Mostaru

Fakultet humanisitčkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje 5. međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Slovo o. Ove godine u pitanju je Slovo o Mostaru....

Brucoški sat

Obavještavamo studente prve godine da je Brucoški čas akademske 2021./22. godine zakazan za ponedjeljak, 4.10.2021. godine u 11 sati u kampusu Univerziteta, na stadionu. Studenti se pozivaju da nakon...

Raspored nastave za zimski semetar 2021/2022

engleski-1-godinaDownload engleski-druga-godinaDownload engleski-treca-godina-1Download engleski-cetvrta-godina-1Download historija-prva-godina-2021-22Download Odsjek-za-turski-jezik-i-knjizevnost-I-godina-1Download

Obavještenje za upis primljenih kandidata u drugom upisnom roku za akademsku 2021/2022. godinu

Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u drugom upisnom roku) za akademsku 2021/2022. godinu vršit će se od 01.10.2021. godine do 04.10.2021. godine, u vremenu od 10.00 –...

Rang liste primljenih kandidata na drugom upisnom roku

Rang-lista-kandidata-za-njemačkiDownload Rang-lista-kandidata-za-KomunikologijuDownload Rang-lista-kandidata-za-Historiju-i-međunarodne-odnoseDownload Rang-lista-kandidata-za-engleski-jezik-i-književnostDownload

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-554/21od 13.09.2021. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje konkurs za izbor...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Almu Arnaut

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Sinaksostilističke i morfostilističke osobine Andrićevih pripovjetkih  studentice Alme Arnaut, održat će se u četvrtak 30.09.2021. godine u 12:00 sati...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Mevludu Gakić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Stavovi muslimanske inteligencije i političkih krugova prema agrarnom pitanju u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata  studentice Mevlude...

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI