Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Merimu Fejzić Đonko

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Biografski žanr u djelima Flaubertov papagaj i Šum vremena, Juliana Barnesa za studenticu Merimu Fejzić Đonko, održat će se...

RASPORED NASTAVE LJETNI SEMESTAR 2021/2022

Odsjek za engleski jezik i književnost Odsjek za njemački jezik i književnost Odsjek za komunikologiju Odsjek za turski jezik i...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Nedima Malkočevića

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Savremene tehnike pozorišnih institucija u međusobnoj komunikaciji i odnosima s javnošću studenta Nedima Malkočevića, održat će se u ponedjeljak...

DODJELA NAGRADA DEKANA ZA 2020/2021.godinu

Obavještavaju se studenti, dobitinici Nagrade dekana, da će se svečana dodjela Nagrada održati dana 19.02.2022.godine (subota) u 11 h, u Sali za sastanke, zgrada dekanata Fakulteta humanističkih nauka

Konkurs za izbor dekana

Download konkurs-za-dekana-web-stranica-1Download

Odluka o poništenju konkursa za izbor dekana

Download Ad.1.Odluka-o-poništenju-konkursa-za-izbor-dekana-1Download

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Selmu Čusto

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Nepredvidiva frazeologija: frazemi sa somatskom sastavnicom u turskome jeziku studentice Selme Čusto, održat će se u petak 11.02.2022. godine...

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij...

Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija koji su studij završili u 2021. godini da su u svrhu izradediplome obavezni izvršiti uplatu do 28.01.2022. godine.I ciklus studija/ dodiplomski...

Informacija o doškolovavanju nastavnika bosanskog jezika i književnosti

 STRUČNA OPRAVDANOST           Općepoznato je da se u savremenom svijetu polaže velika pažnja na doedukaciju i napredovanje u struci. U skladu sa sve izraženijim potrebama...

Informacija o doškolovavanju nastavnika historije

DOŠKOLOVAVANJE NASTAVNIKA HISTORIJE  STRUČNA OPRAVDANOST           Općepoznato je da se u savremenom svijetu polaže velika pažnja na doedukaciju i napredovanje u struci....

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI