Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I

Pismeni dio ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I niko nije položio. Konsultacije su u četvrtak, 29.8.2019. godine u kabinetu predmetnog profesora. doc. dr. Irma Marić

Novi datum održavanja ispita iz Savremene književnosti BiH

Obavještavaju se studenti Odsjeka za b/h/s jezik i književnost da će ispit iz Savremene književnosti BiH biti održan u četvrtak, 13.9. u 10h u amfiteatru. Predmetni nastavnik

Rezultati ispita iz predmeta Retorika

HB170050 usmeni ispit HB170007  6 HB160096  5 HB160075 usmeni ispit HB150016 7 HB170024 6 HB170012 6 HB170028 usmeni ispit Uvid u radove, usmeni ispit i upis ocjena je u petak, 6.9.2019. godine u 8.30h, u kabinetu profesora.  

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa...

Ovjera-zimskog-semestra-i-upis-ljetnog-semestra-za-sve-studente-I-i-II-ciklusa-u-akademskoj-2022-2023.-godiniDownload

Rezultati ispita iz Norme i kulture b, h, s jezika, održanog 22.9.2017. godine

Rezultati ispita iz Norme i kulture b, h, s jezika, održanog 22.9.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta Akademsko pisanje II

Br. indexa               ocjena HB160082                  6 HB160039                  6 HB160054         ...

POZIV STUDENTIMA ZA UČEŠĆE U RADIONICI

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u saradnji sa organizacijom „Most Istok Zapad u BIH“ i Ambasadom SAD u BiH, poziva sve zainteresovane studente da se prijave za učešće...

Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I

Rezultati ispita iz predmeta Turska i bosanska narodna književnost I Položili su: HB140066 HB140093 Usmeni ispit će se održati u utorak, 12.9. 2018. godine u 10h, u kabinetu profesora.

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Suada Potura

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Politika Stjepana Radića i Vlatka Mačeka prema Bosni i Hercegovini (dosljedna politika ili promjena kursa)“  studenta Suada Potura, održat će se...

Promjena termina ispita kod profesora Seida Masnice

Ispit iz predmeta Komuniciranje savremenih kompanija kod van.prof. Seida Masnice umjesto 5.7. bit će održan 12.7. u 10h.