KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija-drugi rok

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu , te odluke Senata Univerziteta broj: 101- 1740/17 od 13. 7. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu...

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 31.8.2017. godine (Odsjek za...

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 31.8.2017. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 28.8.2017. godine (Odsjek za engleski...

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 28.8.2017. godine

Rezultati ispita iz Morfologije II, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz Morfologije II, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita

Rezultati iz Sintakse I, Leksikolgoije I, Savremenog IV II eok 2017

Rezultati ispita iz predmeta Sintaksa II, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz Sintakse II, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 6.7.2017. godine

Rezultati ispita iz Lesikologije, održanog 4.7.2017. godine

Rezultati ispita iz Leksikologije, održanog 4.7.2017. godine

Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH

Rezultati ispita iz predmeta Historija BiH

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI