KONKURS za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostar

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-356/20 od 09.09.2020. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Namika Balića

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija za studenta Namika BalićaDownload

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u književnost

Rezultati-ispita-iz-Uvoda-u-književnostDownload

DAN OTVORENIH VRATA

U srijedu, 10.6.2020. godine sa početkom u 10 sati u kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru će biti organizovan Dan otvorenih vrata. Zainteresovani će biti u...

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-259/20 od 15.06.2020. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Aminu Balić

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija za studenticu Aminu BalićDownload

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ingu Kotlo

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Interkulturna medijacija u procesu prevođenja u registru turizma“  studentice Inge Kotlo, održat će se u petak 20.11.2020. godine u 14:00...

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Amelu Mulahmetović

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija za studenticu Amelu MulahmetovićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Nermanu Suša

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Medijska neobjektivnost kao uzrok stvaranja političkih neprilika i stvaranja postkonfliktnog društva“  studentice Nermane Suša, održat će se u petak...

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija za studenta Edina Mulovića

Odbrana diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Kasnoantički sakralni objekti na prostoru donje Neretve“  studenta Edina Mulovića, održat će se u ponedjeljak 30.11.2020. godine u 13:30 sati...

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI