SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA

Svečana promocija i dodjela diplomaDownload

Rezultati pismenog ispita iz predmeta Vještine komuniciranja

Položili su: 1. HB160032 2. HB160088 3. HB160049 4. HB160043 5. HB160034 6. HB160012 7. HB160104 8. HB160081 9. HB160065 10. HB160009 Uslovno su položili: 1. HB160023 2. HB160069 3. HB160004 Usmeni ispit i konsultacije održat će se u petak, 16.2.2018. godine u 11h, u kabinetu profesora. doc.dr....

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik I, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz B, H, S jezika I, održanog 16.02.2018. godine

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Harisa Nazdraića

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Harisa Nazdraića Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj komunikacijskih kanala u promoviranju političkih subjekata na općim izborima...

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 22.6.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta B, H, S jezik II, održanog 22.6.2018. godine

Ovjera ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj ...

Ovjera-ljetnog-semestra-za-sve-studente-I-i-II-ciklusa-u-akademskoj-2020-2021Download

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-554/21od 13.09.2021. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje konkurs za izbor...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Dalilu Tekešić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija studentice Dalile TekešićDownload

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u prvu godinu studija

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), te odluke Senata Univerziteta broj: 101-1263/17 od 26. 5. 2017. godine i saglasnosti Ministarstva...

NAJAVE DOGAĐAJA

OBAVIJESTI