Transparency International BiH Akademija političkog osnaživanja žena 2016. godine

856

Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu tibihakademija@ti-bih.org najkasnije do 18.09.2016. godine za TI BIH Akademiju koja ce se održati u Mostaru 22.09. i 23.09.2016.

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) organizuje TI BiH Akademiju političkog osnaživanja žena (TI BIH Akademija). U sklopu dvodnevnih predavanja i vježbi, polaznice će se moći upoznati sa temama:

  1. Učešće žena u politici;
  2. Uloga integriteta i transparentnosti u politici;
  3. Liderstvo i politika

TI BiH Akademija de se pored Mostara, održati i u Sarajevu (13. i 14. oktobra), u Tuzli (27. i 28. oktobra) i u Banja Luci (3. i 4. Novembra), a sve polaznice okupide se još jednom na završnoj radionici u Banja Luci.

Osnovni cilj TI BIH Akademije je približiti polaznicama teme političkog osnaživanja žena i to:

  • Uvidom u najnovija teorijska dostignuća i prikazivanjem praktičnih iskustava, čime će se podići svijest i unaprijediti znanje polaznica akademije na izabrane teme;
  • i motivisanjem polaznica da budu društveno angažovane, te da u praksi primjenjuju stečena znanja i razvijene analitičke sposobnosti.

Od izabranih polaznica se očekuju da bude posvećene temama, da aktivno učestvuju u diskusijama i da napišu esej koji se odnosi na jednu od obrađivanih tema. Najbolji eseji biće objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji.

Uslovi učešća:

  • Polaznice moraju biti izuzetno motivisane za sticanje znanja o temama koje se odnose na političko osnaživanje žena, i ne moraju biti nužno studentice društveno-ekonomskih nauka;
  • Polaznice mogu biti srednjoškolke završnih godina i studentice u dobi od 18 do 28 godina;
  • Od polaznica se očekuje da budu posvećene, da aktivno učeštvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka TI BIH Akademije;
  • Sve polazinice su obavezne napisati završni esej na jednu od izabranih tema po dogovoru sa predavačima, a najbolji radovi će po izboru TI BiH biti objavljeni u posebno pripremljenoj publikaciji;
  • Prednost u izboru polaznica imaće studentice i srednjoškolke koje dolaze iz marginalizovanih grupa.

Metodologija i način rada:
TI BIH Akademija će zasnivati svoj rad na stručnim predavanjima i diskusijama koje će moderirati predavači radi što aktivnijeg učešća polaznica u samom radu. TI BIH Akademija će biti organizovana kroz intenzivni dvodnevni kurs. Sve polaznice će dobiti literaturu koju će biti obavezne unaprijed pročitati, a u svakom gradu je predviđeno učešće 20 polaznica.

Troškovi učešća:
Učešće za odabrane polaznice TI BIH Akademije je besplatno, i to u potpunosti pokriva Transparency International BiH uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative. Transparency International BiH ne pokriva eventualne troškove smještaja, kao ni troškove puta polaznica.

Način prijavljivanja:
Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu tibihakademija@ti-bih.org najkasnije do 18.09.2016. godine za TI BIH Akademiju koja de održati u Mostaru 22.09. i 23.09.2016.

Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na: 051/224-520. Kontakt osobe su Milena Mastalo i Marko Vujid.