Upis ocjena iz predmeta: Diplomatsko komuniciranje, Teorija medija, Komunikacija u multietničkim zajednicama, Praksa, Javno komuniciranje, Političko komuniciranje je sutra 26.6.2019. u 12h u učionici broj 1.

Po Odluci br.210-2-338/19, a na osnovu Statuta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Nastavno – naučno vijeće Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru donijelo je Odluku da se doc.dr. Semini Ajvaz povjeravaju predmeti na Odsjeku za komunikologiju u akademskoj 2018/2019:

Zimski semestar: Politički sistem, Kreacija imidža, Etika komuniciranja, Menadžment mass medija, Agencijsko novinarstvo, Savremena reklama.

Ljetni semestar: Diplomatsko komuniciranje, Komunikacija u multietničkim zajednicama i teorija medija.

Imenovana će potpisati indekse za predmete iz ljetnog semestra, te održati ispite u junsko – julskom roku u akademskoj 2018/2019. godini za navedene predmete.