Upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis u godinu, kao i obnova godine vršit će se u periodu od 27.09.2021. godine do 01.10.2021. godine

REDOVAN STUDIJ:

  1. Indeks
  2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi) 
  3. Uplatnica za zimski semestar 

Prvi put upisani – naredna godina studija : 200,00 KM , svrha: H1102 – uplata za zimski semestar, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Prvi put upisani- naredna godina – prenos ispita: 80,00 KM  po nepoloženom ispitu, svrha: H1102 – prenos ispita, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine: 200,00 KM, svrha:H1104 – uplata za zimski semesatr, Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine, prenos ispita, 80,00 KM po nepoloženom ispitu koji se prenosi u narednu godinu studija.Šifra H1104.  Maksimalni iznos koji student može platiti po  osnovu obnove godine je  800,00 KM., Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

REDOVAN STUDIJ UZ PLAĆANJE

  1. Indeks
  2. Popunjen upisni materijal (upisni materijal kupuje se u studentskoj službi)
  3. Uplatnica za zimski semestar 

Prvi put upisani – naredna godina studija : 600,00 KM , svrha: H1207 – uplata za zimski semestar- prva rata, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine – 200,00 KM, svrha: H1209  – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 80,00 KM , svrha: H1209 – nepoloženi predmeti.  Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

VANREDNI STUDIJ

  1. Indeks
  2. Popunjen upisni materijal (kupuje se u studentskoj službi)
  3. Uplatnica za prvu ratu školarine 

Prvi put upisani- naredna godina studija: 600,00 KM , svrha: H1307 – prva rata školarine, ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka

Obnova godine – 200,00 KM, svrha: H1309 – uplata za zimski semestar, za prenos ispita – 80,00 KM , svrha: H1309 – nepoloženi predmeti.  Ž.r. 1610200000290710, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka. Maksimalni iznos koji student može platiti po osnovu obnove godine ne može biti veći od iznosa upisnine pri upisu u prvu godinu studija.

Svi studenti su obavezni uz uplatnicu školarine dostaviti i uplatnicu od 70, 00 KM, svrha doznake:H2101, H2102, H2103, H2104 – Korištenje biblioteke, Članstvo u Uniji studenata, Naknada za održavanje zgrade i inventara i Korištenje informacionog sistema,  ž.r. 1610200000290031, primalac Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.