Usmeni dio ispita iz predmeta Staroslavenski jezik i Historija bosanskog jezika 1-termin održavanja

748

Usmeni dio ispita iz predmeta Staroslavenski jezik i Historija bosanskog jezika 1 je u subotu, 18.02.2017. godine u 14h.