Odgođen usmeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja.

676

Usmeni dio ispita iz predmeta Vještine komuniciranja odgađa se za ponedjeljak, 5. mart, u 9:00 sati u kabinetu predmetnog profesora.