Završen naučni skup “Slovo o Hamzi Humi”

796

Na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 21. i 22. aprila održan je naučni skup “Slovo o Hamzi Humi”, posvećen obilježavanju sto dvadeset godina od rođenja ovog značajnog bosanskohercegovačkog književnika. Organizatori skupa bili su Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu te U. G. „Slovo Gorčina“ Stolac.

Prilikom svečanog otvaranja Skupa u četvrtak su se prisutnima obratili doc. dr. Elvira Dilberović, ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, prof. dr. Sead Pašić, rektor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof. dr. Adnan Velagić, dekan Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, doc. dr. Alen Kalajdžija, direktor Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu te prof. dr. Dijana Hadžizukić, predsjednica Organizacionog odbora Konferencije.

Tridesetak učesnika s bosanskohercegovačkih univerziteta predstavilo je svoje radove u okviru sekcije o književnosti i kulturi te sekcije o lingvistici, gdje su govorili o Huminom poetskom i proznom opusu, njegovom uredničkom i novinarskom angažmanu te lingvističkom, književnojezičkom i stilističkom određenju umjetničkog izraza Hamze Hume.

U okviru rada navedenog skupa, u četvrtak je organizovano predstavljanje časopisa “Život”, povodom čega su se prisutnima obratili doc. dr. Almir Bašović, Senka Marić te Goran Karanović. Također, u četvrtak navečer u prostorijama Narodne bibliteke Mostar na Luci predstavljena su izdanja Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu iz 2014. i 2015. godine. U petak je na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru organizovano predstavljanje još dvaju vrijednih izdanja Instituta za jezik: knjige “Žamor večernjaka u košćelama: Lingvostilistikom kroz Grozdanin kikot” autorice doc. dr. Bernise Puriš, kao i Zbornika radova “Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zulfikaru Zuki Džumhuru”.

Organizatori su poručili da su zadovoljni urađenim te se nadaju kako će nastaviti tradiciju organizacije naučnih skupova o djelu istaknutih bosanskohercegovačkih, a naročito hercegovačkih književnika. Očekuje se da u narednoj godini zbornik radova “Slovo o Hamzi Humi” bude pripremljen i dostupan javnosti.

Također, organizatori su uputili zahvalnicu svim učesnicima “Slova o Hamzi Humi”, dragim gostima, kao i predstavnicima medija koji su izvještavali o događajima na Skupu.