Završne vježbe iz predmeta Retorika

748

Studenti druge godine Odsjeka za komunikologiju, Fakulteta humanističkih nauka održali su završne vježbe iz predmeta Retorika. Dva časa predavanja i šest časova vježbi pomogli su studentima da objedine dvije bitne komponente: elokvenciju u razvijanju predmeta govora i ljepotu upotrebe jezika kao sredstva izražavanja. Studenti su zajedno sa magistricom Irmom Marić, višom asistenticom na Odsjeku za bosanski jezik i književnost i Odsjeku za komunikologiju, pripremali i uvježbavali dramske tekstove Eshila, Sofokla i Šekspira, odnosno dijelove tragedija Okovani Prometej, Kralj Edip, Antigona i Hamlet.

Trud i rad su se, kao i uvijek isplatili. Vježbe su uspješno završene. ​