Zbornik radova
Slovo o Maku

Zbornik radova
Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću, Zulfikaru Zuki Džuhuru

Život i djelo
Muhameda Bekira Kalajdžića

Život, djelo i vrijeme
Derviš-paše Bajezidagića