OBAVIJESTI

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Filipa Dugandžića

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Upravljanje odnosima s javnošću u sportu za studenta Filipa Dugandžića, održat će se u utorak 24.05.2022. godine u 11:00...

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS IMATRIKULACIJE I i II CIKLUSA

Studentima kojima status apsolventa prestaje 31.03.2022. godine, status Imatrikulanta su dužni uplatiti od 01.04.2022. do 15.04.2022. godine. Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit (I ciklus...

Preuzimanje slika sa promocije održane 19.02.2022. godine

Obavještavamo diplomirane studente da slike sa promocije održane 19.02.2022.godine mogu preuzeti svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 u studentskoj službi Fakulteta humanističkih nauka.

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Mateu Jevrić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Društvene mreže i medijska pismenost u digitalnom dobu za studenticu Mateu Jevrić, održat će se u petak 01.04.2022. godine...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ilhanu Ramić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Eksterna komunikacija zdravstvenih ustanova Općine Konjic za studenticu Ilhanu Ramić, održat će se u petak 01.04.2022. godine u 12:00...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Nikolinu Mučibabić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Strateški ciljevi odnosa s javnošću kao imperativi osnaživanja političkog diskursa lokalne izborne scene u entitetu Republika Srpska za studenticu...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Elminu Jazvin

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Značaj i zastupljenost jezičkih vještina Pisanje i Govor u udžbenicima u kantonu HNK za studenticu Elminu Jazvin, održat će...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Medinu Memidžan-Pirija

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Fonostilistika stiha u zbirci Nedovršene tuge Huseina Bašića za studenticu Medinu Memidžan-Pirija, održat će se u utorak 22.03.2022. godine...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Merimu Fejzić Đonko

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Biografski žanr u djelima Flaubertov papagaj i Šum vremena, Juliana Barnesa za studenticu Merimu Fejzić Đonko, održat će se...