OBAVIJESTI

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ernu Memić

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-Ernu-MemićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Mirelu Jusić-Delić

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-Mirela-Jusić-DelićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Ivanu Davidović

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-Ivana-DavidovićDownload

Obavještenje o nastavi iz predmeta Španski jezik

Nastava iz izbornog predmeta Španski jezik održavat će se srijedom od 13 do 17h u učionici PA3 (zgrada Studentske službe). Dolazak studenata koji su odabrali ovaj predmet u ljetnom semestru akademske...

Raspored nastave za ljetni semestar u akademskoj 2022/2023

Historija-prva-godina-2022-23Download Historija-i-međunarodni-odnosi-treca-godina-2022-23Download Historija-i-međunarodni-odnosi-cetvrta-godina-2022-23Download Raspored-Odsjeka-za-komunikologiju-ljetni-2022-2023Download engleski-1-godina-IDownload engleski-druga-godinaDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Mirzu Čamo

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-Čamo-MirzaDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Adnu Hajdarović

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-Adna-HajdarovićDownload

Svečana promocija i dodjela diploma

Svečana-promocija-i-dodjela-diploma-Fakulteta-humanističkih-nauka-Univerziteta-Download

Obavještenje o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij...

Obavještenje-o-uplati-diplome-za-sve-studente-I-i-II-ciklusa-koji-su-studij-završili-u-2022-2Download

Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa...

Ovjera-zimskog-semestra-i-upis-ljetnog-semestra-za-sve-studente-I-i-II-ciklusa-u-akademskoj-2022-2023.-godiniDownload