OBAVIJESTI

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Nikolinu Baričanin

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Primjena koncepta društveno odgovornog poslovanja u funkciji izgradnje imidža kompanija“  studentice Nikoline Baričanin, održat će se u petak 18.06.2021....

Junsko-julski ispitni rokovi 20/21

Bosanski-I-ciklus-rokovi-JUNI-JULI-2021-godinaDownload Bosanski-II-ciklus-rokovi-JUNI-JULI-2021-godinaDownload Engleski-I-ciklus-imatrikulantiDownload Historija-rokovi-JUNI-JULI-2021-godinaDownload Imatrkulanti-II-ciklus-engleskiDownload JUNSKO-JULSKI-ROKOVI-ODSJEK-ZA-NJEMACKI-JEZIK-I-KNJIZEVNOSTDownload

Ovjera ljetnog semestra za sve studente I i II ciklusa u akademskoj ...

Ovjera-ljetnog-semestra-za-sve-studente-I-i-II-ciklusa-u-akademskoj-2020-2021Download

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Elmedinu Hodžić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Doprinos Mehmedalije Maka Dizdara lingvističkoj bosnistici studentice Elmedine Hodžić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Amru Bajrić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Interpretativni i metodički pristupi djelu Talhe ili Šedrvanski vrt Irfana Horozovića studentice Amre Bajrić.

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Aleksandru Tolj

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu Prednosti i nedostaci online medija u odnosu na tradicionalno novinarstvo studentice Aleksandre Tolj.

Obavještenje u vezi održavanja nastave

Nastava u učionici na Fakultetu humanističkih nauka će se održavati od 3. maja, prema ranije utvrđenom rasporedu. Dekanat

Obavještenje

Obavještavaju se studenti Fakulteta humanističkih nauka da će se, zbog veoma ozbiljne situacije sa pandemijom COVID 19, sva nastava i vježbe od ponedjeljka 05-04-2021. godine održavati online. 

Obavještenje za upis statusa imatrikulanta u akademskoj 2020/2021. godini

Studentima kojima status apsolventa prestaje 31.03.2021. godine, status Imatrikulanta su dužni uplatiti od 01.04.2021. do 09.04.2021. godine. Napomena: Imatrikulanti kojima je ostao samo završni ispit (I...

Ponovljeni poziv za nominacije za razmjenu u zimskom semestru 2021/22

U sklopu KA 107 Erasmus+ akcije međunarodne kreditne mobilnosti, studenti i nastavno osoblje Univerziteta mogu da apliciraju za razmjenu sa različitim Univerzitetima u Evropskoj Uniji u zimskom semestru akademske...