OBAVIJESTI

Septembarski ispitni rokovi – akademska 2019/2020.

Odsjek-za-bosanski-jezik-i-književnostDownload Odsjek-za-engleski-jezik-i-književnostDownload Odsjek-za-historijuDownload Odsjek-za-komunikologijuDownload Odsjek-za-njemački-jezik-i-književnost-Download Odsjek-za-turski-jezik-i-književnost-Download

Obavještenje o primljenim studentima na Fakultetu humanističkih nauka

Obavještenje-o-primljenim-studentima-docxDownload

Obavještenje za prijavljene kandidate na Fakultetu humanističkih nauka

Nastavno-naučno vijeće Fakulteta humanističkih nauka na svojoj redovnoj sjednici usvojilo je rang liste primljenih kandidata. Konačnu odluku o upisu donosi Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koji će se...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija akademskoj...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 Statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101-1099/20, 101-1099-1/20 i...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Patriciju Orlić

Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-diplomskom-studiju-za-studenticu-Patriciju-OrlićDownload

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Amru Imamović

Download Odbrana-Diplomskog-rada-na-II-ciklusu-studija-diplomskom-studiju-za-studenticu-Amru-ImamovićDownload

Odbrana Završnog rada na II ciklusu studija za kandidatkinju Aidu Droce

Odbrana-Završnog-rada-na-II-ciklusu-studija-za-kandidatkinju-Aidu-DroceDownload

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-259/20 od 15.06.2020. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

Obavještenje-za-upis-imatrikulacije-2019-2020

Obavještenje-za-upis-imatrikulacije-2019-2020Download