OBAVIJESTI

Slovo o Mostaru

Fakultet humanisitčkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje 5. međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Slovo o. Ove godine u pitanju je Slovo o Mostaru....

Apsolventski rokovi za akademsku 2021/2022

odsjek-za-historiju-apsolventski-rokovi-2021Download Odsjek-za-njemački-jezik-i-književnost-apsolventski-rokovi-2021Download Odsjek-za-turski-jezik-i-knjizevnost-Apsolventski-rokoviDownload Bosanski-jezik-i-književnost-apsolventski-rokovi-2021Download Odsjek-za-komunikologiju-Apsolventski-rokovi-2021-2022.-oktobar-novembar-decembarDownload Odsjek-za-engleski-jezik-i-kniževnost-apsolventski-ispitni-rokovi-2021_-2022.Download

eUNMO informacijski sistem – Uputstvo za studente prve godine

Obavještavamo studente prve godine da Univerzitet korsiti informacijski sistem eUNMO, koji je baziran na eUniversity platformi. Unutar eUNMO sistema studenti imaju mogućnost pregleda svojih matičnih podataka, položenih ocjena, online...

Brucoški sat

Obavještavamo studente prve godine da je Brucoški čas akademske 2021./22. godine zakazan za ponedjeljak, 4.10.2021. godine u 11 sati u kampusu Univerziteta, na stadionu. Studenti se pozivaju da nakon...

Raspored nastave za zimski semetar 2021/2022

engleski-1-godinaDownload engleski-druga-godinaDownload engleski-treca-godina-1Download engleski-cetvrta-godina-1Download historija-prva-godina-2021-22Download Odsjek-za-turski-jezik-i-knjizevnost-I-godina-1Download

Obavještenje za upis primljenih kandidata u drugom upisnom roku za akademsku 2021/2022. godinu

Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u drugom upisnom roku) za akademsku 2021/2022. godinu vršit će se od 01.10.2021. godine do 04.10.2021. godine, u vremenu od 10.00 –...

Rang liste primljenih kandidata na drugom upisnom roku

Rang-lista-kandidata-za-njemačkiDownload Rang-lista-kandidata-za-KomunikologijuDownload Rang-lista-kandidata-za-Historiju-i-međunarodne-odnoseDownload Rang-lista-kandidata-za-engleski-jezik-i-književnostDownload

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS APSOLVENTSKOG I IMATRIKULANTSKOG STAŽA NA I i II CIKLUSU

OBAVJEŠTENJE ZA  APSOLVENTE i IMATRIKULANTE I CIKLUSA Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2020/2021. godine,  da izvrše uplatu...

Upis u II, III i IV godinu studija

Upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis u godinu, kao i obnova godine vršit će se u periodu od 27.09.2021....

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-554/21od 13.09.2021. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje konkurs za izbor...