OBAVIJESTI

OBAVJEŠTENJE ZA UPIS APSOLVENTSKOG I IMATRIKULANTSKOG STAŽA NA I i II CIKLUSU

OBAVJEŠTENJE ZA  APSOLVENTE i IMATRIKULANTE I CIKLUSA Obavještavaju se studenti, koji su upisani u završnu godinu studija akademske 2020/2021. godine,  da izvrše uplatu...

Upis u II, III i IV godinu studija

Upis u II, III i IV godinu studija – studenti koji su stekli uslov za upis u godinu, kao i obnova godine vršit će se u periodu od 27.09.2021....

Konkurs za izbor dekana

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-554/21od 13.09.2021. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje konkurs za izbor...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Almu Arnaut

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Sinaksostilističke i morfostilističke osobine Andrićevih pripovjetkih  studentice Alme Arnaut, održat će se u četvrtak 30.09.2021. godine u 12:00 sati...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenticu Mevludu Gakić

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: Stavovi muslimanske inteligencije i političkih krugova prema agrarnom pitanju u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata  studentice Mevlude...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Suada Potura

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Politika Stjepana Radića i Vlatka Mačeka prema Bosni i Hercegovini (dosljedna politika ili promjena kursa)“  studenta Suada Potura, održat...

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju za studenta Faruka Halilovića

Odbrana Diplomskog rada na II ciklusu studija/diplomskom studiju na temu: „Utjecaj medijskog izvještavanja na percepciju javnosti o migrantskoj krizi“  studenta Faruka Halilovića, održat će se u srijedu 22.09.2021. godine...

Drugi upisni rok – KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog...

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona“ broj: 4/12), člana 146. Statuta Univerziteta, te odluke Senata Univerziteta broj: 101-2172-1/21 od 15.7.2021....

Septembarski ispitni rokovi u akademskoj 2021/2022 godini

Septembarski-rokovi-2021-Bosanski-jezik-i-književnostDownload Septembarski-rokovi-2021-engleski-jezik-i-književnostDownload Septembarski-rokovi-2021-Historija-i-međunarodni-odnosiDownload Septembarski-rokovi-2021-KomunikologijaDownload Septembarski-rokovi-2021-Odsjek-za-njemački-jezik-i-književnostDownload Septembarski-rokovi-2021-Turski-jezik-i-književnostDownload

Obavještenje za upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku za akademsku 2021/2022. godinu

Upis u prvu godinu studija (studenti primljeni u prvom upisnom roku) za akademsku 2021/2022. godinu vršit će se od 16.07.2021. godine do 23.07.2021. godine, u vremenu od 10.00 –...