FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA
  USRC “Mithad Hujdur Hujka”
  88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
  T/F: +387 36 571 559
  E: fhn@unmo.ba
  www.fhn.unmo.ba

  Šef studentske službe:
  Mr.sci. Čelebija Tikveša
  E-mail: celebija.tikvesa@unmo.ba
  Telefon: +387 36 571 359

  Referent studentske službe:
  Denis Rahimić
  E-mail: denis.rahimic@unmo.ba