FAKULTET HUMANISTIČKIH NAUKA
USRC “Mithad Hujdur Hujka”
88104 Mostar, Bosna i Hercegovina
T/F: +387 36 571 559
E: fhn@unmo.ba
www.fhn.unmo.ba

Referent za opšte poslove:
Mr.sci. Čelebija Tikveša
E-mail: celebija.tikvesa@unmo.ba
Telefon: +387 36 571 559

Referent za studentska pitanja:
Asmir Ugljen
E-mail: asmir.ugljen@unmo.ba                                                                     Telefon: +387 36 571 359